TORNA RÀDIO HUMANISTAS!

TORNA RÀDIO HUMANISTAS! La Ràdio com a medi motivador de l’expressió i la capacitat de comunicación dels menuts. Els i les Locutores Humanistes s’enfoncen als seus pensaments, ordenen les seues reflexions i les enriqueixen amb les dels altres. La Ràdio com a eina d’aprenentatge col.laboratiu. A Radio Humanista també es conecten les mirades i [...]