TORNA RÀDIO HUMANISTAS!

La Ràdio com a medi motivador de l’expressió i la capacitat de comunicación dels menuts.
Els i les Locutores Humanistes s’enfoncen als seus pensaments, ordenen les seues reflexions i les enriqueixen amb les dels altres.
La Ràdio com a eina d’aprenentatge col.laboratiu.
A Radio Humanista també es conecten les mirades i el pensament crític.